• +316 38 10 88 12
  • hallo@mikewilms.nl

Usability

usability-icon

Usability is een belangrijk aspect van Conversie optimalisatie. Wanneer het een bezoeker niet lukt om zich voor jouw nieuwsbrief in te schrijven ben je deze subscriber gewoonweg kwijt. En nog erger; Lukt het niet om een bestelling te plaatsen dan kost het direct omzet.

Dit zijn natuurlijk extreme voorbeelden maar wanneer een bezoeker onduidelijkheden ervaart is de kans dat hij/zij afhaakt groter. Zorg dat de usability goed in elkaar zit en dat de bezoekers gemakkelijk hun weg vinden door de website.

 

Expertreview

De snelste manier om de usability van uw website, en daarmee de conversie, te verbeteren is om een expert er naar te laten kijken. Op basis van geldende conversie- en usabilityregels wordt gekeken waar er nog verbeterpunten voor uw website liggen. In overleg worden er dan een aantal oplossingen bedacht die getest of direct geïmplementeerd kunnen worden.

Usertest
Aan wie kun je beter input vragen dan aan de bezoeker zelf? Bij een usertest voert een bezoeker een aantal, vooraf opgestelde, taken uit. Alle knelpunten die we tegenkomen worden door de expert genoteerd zodat hier later oplossingen voor bedacht kunnen worden. Het kost iets meer tijd dan een expertreview maar geeft zeer waardevolle informatie.

Lees ook deze blog voor meer info.

Behoefte aan een expertreview of een usertest om te achterhalen hoe het met de usability van uw webshop staan? Neem dan contact op.