• +316 38 10 88 12
  • hallo@mikewilms.nl

Betrek jij jouw bezoekers al bij het ontwerp?

Artikel over bezoekers betrekken bij het ontwerp van een nieuwe website of redesign van huidige website.

Betrek jij jouw bezoekers al bij het ontwerp?

Mike No Comment

schets

Wil je een goede website presenteren aan de bezoeker, dan is het handig om te weten wie die specifieke bezoeker is. Pas als je daar achter bent, kun je zorgen dat je site goed aansluit op de wensen van je potentiële klant. 

In de ideale situatie is een applicatie al uitgebreid door gebruikers getest, voordat er een developer aan te pas komt. Op die manier weet je al wat werkt en wat juist niet. Kinderziektes kun je zo uitsluiten.

Aan de slag
Voordat er ook maar iets ontworpen of ontwikkeld wordt, ga je aan de slag met een doelgroepanalyse. Door middel van deskresearch, interviews, vragenlijsten (zowel offline als online) kun je achterhalen wie je doelgroep is. Hier probeer je zowel de demografische kenmerken als doelen en motieven van de bezoekers te achterhalen. Waar komen de bezoekers vandaan, wat houdt ze bezig, enzovoorts.

Post-its volkladden
Heb je de informatie over je bezoekers, dan is het tijd om ook hen aan het werk te zetten. Er zijn enorm veel methodes ontwikkelt die gebruikt kunnen worden in een ontwikkelcyclus. Een goede om als startpunt te gebruiken is Card Sorting. Pak een stapel post-its uit de kast, ga zitten en experimenteer. Bij Card Sorting vraag je je af hoe de informatiestructuur op je site eruit moet zien. Wat verschijnt eerst? Wat staat bovenaan? Dat soort vragen. Door het werkelijk uit te leggen, zie je wat logisch is en wat juist niet. Card Sorting wordt al door veel professionals ingezet. Uiteraard kun je ook digitaal gaan schrijven en schuiven met briefjes.

De lay-out
Nu je meer weet over de structuur die praktisch blijkt, kun je aan de slag gaan met de lay- out. Paper prototyping is een handig middel waarbij je samen met de gebruiker uittekent hoe de site eruit zou moeten zien. Zorg voor een prototype van je mogelijke website op papier en ga samen met de gebruikers zitten om te achterhalen wat ze ervan vinden. Je kunt ze ook zelf aan de slag laten gaan. Grote voordeel van deze methode: het kost je bijna niets. Zeker niet als je het afzet tegen het bouwen van een complete site als dan achteraf ook nog blijkt dat hij niet praktisch is voor de gebruiker.

Digitaal
Om van je paperassen af te komen, is het tijd digitaal aan de slag te gaan. Nuttig is om te beginnen met zogeheten low-fidelity wireframe. Online zijn veel tools te vinden waarmee je snel een site kunt schetsen. Door verschillende stappen te nemen, samen met de gebruiker, kom je uiteindelijk tot een high-fidelity ontwerp: een ontwerp dat al richting het eindresultaat gaat.

Er zijn meerdere reden om met een low-fidelity wireframe te willen beginnen.
1. Bouwen is eenvoudig
2. Aanpassingen doen kost weinig tijd
3. Ondervraagden voelen zich minder snel bezwaard als ze iets niet mooi vinden, omdat het duidelijk een schets is.

Resultaat
Door veel te experimenteren op deze manieren, weet je wat de gebruiker wel en niet fijn vindt. Het leidt uiteindelijk tot een werkend wireframe, waarmee een persuasive designer aan de slag kan. Hij zorgt ervoor dat de bezoekers een goede user experience krijgen en de site zijn doel bereikt. Het ontwerp moet alleen nog door een developer werkend gemaakt worden.

Kosten? Liever niet
Door dit proces te doorlopen, sluit je veel dingen uit die je anders misschien pas had ontdekt nadat je site operationeel was. Je had wellicht veel tijd en geld geïnvesteerd, om er vervolgens pas laat achter te komen dat in de basis iets niet goed zit.

De techneuten hoeven hun brein niet meer te breken of een specifiek intereactie-ontwerp. Hij kan direct aan de slag. Onze ervaring is dat programmeurs het helemaal niks vinden om een interface of interactie uit te denken. Zij zoeken de uitdaging juist in de functionaliteiten erachter.

Een win-winsituatie dus.

Meer informatie nodig? Neem dan contact op